Qasas surəsi

28:52

(Qur´andan) əvvəl kitab vermiş olduğumuz kəslər (mö´min yəhudi və xaçpərəstlər) ona inanırlar.