Qasas surəsi

28:49

(Ya Rəsulum!) De: "Əgər doğru deyirsinizsə, Allahın dərgahından bu ikisindən (Qur´andan və Tövratdan) daha doğru yol göstərən bir kitab gətirin, mən də ona tabe olum!"