Qasas surəsi

28:3

Biz inanan bir tayfa üçün sənə Musanın və Fir´onun hekayətindən (bir qismini) olduğu kimi söyləyəcəyik.