Qasas surəsi

28:2

Bu, (haqqı batildən ayıran, mö´cüzələri, hökmləri) açıq-aydın Kitabın ayələridir!