Qasas surəsi

28:17

(Musa) dedi: "Ey Rəbbim! Mənə bəxş etdiyin ne´mət haqqı (günahımı bağışlamağına and içirəm ki) mən əsla günahkarlara arxa olamayacağam!"