Qasas surəsi

28:13

Beləliklə, gözü aydın olsun, (oğlunun ayrılığına) kədərlənməsin və Allahın və´dinin haqq olduğunu bilsin deyə, (Musanı) anasına qaytardıq. Lakin onların (insanların, yaxud Fir´on əhlinin) əksəriyyəti (Allahın və´dinin doğru olduğunu) bilməz!