Qasas surəsi

28:11

O, (Musanın Məryəm, yaxud Gülsüm adlı) bacısına: "Onun dalınca get! (Əhvalatdan xəbər tut!)" - dedi. O da (saraya yol tapıb Fir´onun adamları onun kim olduğunu) hiss etmədən uzaqdan-uzağa (Musanı) gördü.