Qariə surəsi

101:9

Məskəni Haviyə (Cəhənnəmin dibi) olacaqdır!