Qariə surəsi

101:7

(Cənnətdə) xoş güzəran içində olacaq!