Qariə surəsi

101:5

Dağlar isə didilmiş yun kimi olacaqdır!