Qariə surəsi

101:3

Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir qiyamət?!