Qariə surəsi

101:10

Sən nə bilirsən ki, o (Haviyə) nədir?!