Qariə surəsi

101:1

Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət!