Qamər surəsi

54:53

Hər bir kiçik və böyük (günah lövhi-məhfuzda) yazılmışdır!