Qamər surəsi

54:52

Onların etdiyi hər şey (əməllərinin yazıldığı) dəftərlərdədir!