Qamər surəsi

54:41

And olsun ki, Bizim təhdidlərimiz (xəbərdarlıqlarımız Musa vasitəsilə) Fir´on əhlinə də gəlib çatmışdı.