Qamər surəsi

54:39

(Onlara: ) "İndi əzabımı və təhdidlərimi dadın!" (dedik).