Qamər surəsi

54:35

Dərgahımızdan bir lütf olaraq! Biz (ne´mətimizə) şükür edəni belə mükafatlandırırıq!