Qamər surəsi

54:30

(Bir görəydiniz) Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!