Qamər surəsi

54:21

(Bir görəydiniz) Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!