Qamər surəsi

54:20

O, adamları kökündən qopmuş xurma kötükləri kimi (yerindən) qopardıb atırdı.