Qamər surəsi

54:16

Bir (görəydiniz) Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!