Qamər surəsi

54:11

Biz (onun duasını qəbul edərək) göyün qapılarını sel kimi axan bir yağışla açdıq.