Qamər surəsi

54:1

O saat (qiyamət) yaxınlaşdı və ay (Peyğəmbərin mö´cüzəsi ilə) parçalandı.