Qaləm surəsi

68:8

Elə isə (ya Peyğəmbər! Allahın ayələrini) yalan sayanlara itaət etmə!