Qaləm surəsi

68:51

(Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, kafirlər Qur´anı eşitdikləri zaman (sənə olan həsədlərindən və qəzəblərindən dolayı) az qala səni gözləri ilə yeyələr. Onlar (sənin barəndə): "O divanədir!" - deyirlər.