Qaləm surəsi

68:5

(Tezliklə) sən də görəcəksən, onlar da görəcəklər,