Qaləm surəsi

68:49

Əgər Rəbbindən ona bir mərhəmət (ne´mət) yetişməsəydi, o, məzəmmət olunaraq quru yerə (səhraya) atılacaqdı.