Qaləm surəsi

68:47

Yoxsa qeyb (lövhi-məhfuz) yanlarındadır və onlar (səninlə mübahisə etdikləri məsələləri, qiyamət günü kafirlərin Allah yanında mö´minlərdən üstün olacağını oradan öyrənib) yazırlar?!