Qaləm surəsi

68:44

(Ya Peyğəmbər!) Artıq bu kəlamı (Qur´anı) yalan sayanları Mənə tapşır. Biz onları özləri də bilmədən tədriclə əzaba giriftar edərik.