Qaləm surəsi

68:42

İş çətinləşəcəyi (baldırlar açılacağı,lüt-üryan vəziyyətdə qiyamətə gedəcəkləri, qiyamət bütün dəhşəti ilə görünəcəyi, həqiqət aşkar olacağı) və səcdəyə (namaza) də´vət olunacaqları gün onlar (səcdə etməyə) qadir olmayacaqlar.