Qaləm surəsi

68:40

(Ya Peyğəmbər!) Onlardan soruş ki, hansı biri buna zamindir?