Qaləm surəsi

68:4

Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən!