Qaləm surəsi

68:35

Məgər Biz müsəlmanları kafirlərlə eynimi tutacağıq?!