Qaləm surəsi

68:31

Və dedilər: "Vay halımıza! Biz azğınlıq (tüğyan) edirdik.