Qaləm surəsi

68:27

Xeyr, biz (bağımızın bərəkətindən) məhrum olmuşuq!"