Qaləm surəsi

68:24

"(Elə edin ki) bu gün orada yanınıza heç bir yoxsul soxulmasın!"