Qaləm surəsi

68:23

Nəhayət, yola düşdülər, (yol boyu) bir-birinə xəlvətcə belə deyirdilər: