Qaləm surəsi

68:21

Onlar səhər qalxıb bir-birini belə səslədilər: