Qaləm surəsi

68:20

Və o (yanıb) qapqara qaraldı (külə döndü).