Qaləm surəsi

68:2

Sən (ya Rəsulum!) Rəbbinin ne´məti sayəsində divanə deyisən!