Qaləm surəsi

68:18

Və heç bir istisna yeri də qoymamışdılar (inşallah deməmişdilər).