Qaləm surəsi

68:16

Biz (tezliklə) onun burnuna damğa basacağıq!