Qaləm surəsi

68:12

Xeyrə mane olana, (zülm etməkdə) həddi aşana, günaha batana;