Qaləm surəsi

68:10

(Ya Peyğəmbər!) İtaət etmə (yalan yerə) hər and içənə, alçağa;