Qaf surəsi

50:44

O gün yer onlardan ayrılıb parçalanacaq, onlar sür´ətlə (torpağın altından, qəbirlərindən çıxacaqlar). O bizim üçün asan olan həşrdir (Bütün yaranmışların bir yerə toplanacaqları məhşər günüdür).