Qaf surəsi

50:35

Orada onlar üçün istədikləri hər şey vardır. Dərgahımızda isə ondan artığı (mö´minlərin təsəvvür edə bilmədikləri ne´mətlər, Allahın rizasını və s.) mövcuddur!