Qaf surəsi

50:34

Ora sağlıqla (əmin-amanlıqla) daxil olun. Bu, əbədiyyət günüdür!"