Qaf surəsi

50:32

(Onlara deyiləcəkdir: ) "Bu, və´d olunduğunuz (Cənnətdir). O, hər bir (tövbə edib Allaha tərəf) qayıdan, (nəfsini haramdan, özünü günahdan) qoruyan;