Qaf surəsi

50:31

Cənnət də müttəqilər üçün yaxın bir yerə gətiriləcəkdir.